نتایج جستجوی 'کتابخوانی'

هفته کتاب و کتابخوانی مبارک

هفته کتاب و کتابخوانی مبارک

آمار سرانه مطالعه ایران خیلی پائینه (تقریبا 2 تا 7 دقیقه در روز) در حالی که این آمار در کشور ژاپن به 90 دقیقه هم می رسه!

  • ۳۵
  • ۱۳۹۷/۰۸/۲۶