خدمات ارائه شده : طراحی قالب، برنامه نویسی اختصاصی

تاریخ تحویل: دی ماه ۱۳۹۳

مشاهده وب سایت : www.pgislands.ir

تصویر مانیتور تصویر بنر

طراحی وب سایت پورتال جامع اطلاعات و مستندات خلیج فارس

معرفی وب سایت

پورتال جامع اطلاعات خلیج فارس به منظور انسجام اطلاعات مختلف از جمله اجتماعی، فرهنگی، زیستی و ... تشکیل شده است و هم اکنون به عنوان یک مرجع کامل در حوزه های مرتبط با خلیج فارس از جمله جزایر، ماهی ها، جلبک ها، مرجان ها و نرم تنان خلیج فارس فعالیت میکند. 
بنا به درخواست کارفرما و به جهت هماهنگی وب سایت با نسخه نرم افزار این پورتال از رنگ تیره در طراحی قالب استفاده شد. مانند تمام وب سایت های طراحی شده در گروه طراحی کلیک، برنامه نویسی این پورتال به صورت کاملا اختصاصی از پایه صورت گرفت.

سایر تصاویر این پروژه را ببینید