خدمات ارائه شده : طراحی قالب، برنامه نویسی اختصاصی

تاریخ تحویل: شهریور ماه ۱۳۹۵

مشاهده وب سایت : www.tamin162.ir

تصویر مانیتور تصویر بنر

طراحی وب سایت کارگزاری 162 سازمان تامین اجتماعی

معرفی وب سایت

وب سایت کارگزاری 162 سازمان تامین اجتماعی به جهت سهولت مراجعه کنندگان در فرایند ثبت نام انواع بیمه های تامین اجتماعی اعم از بیمه مشاغل آزاد، بیمه اختیاری و غیره اقدام به طراحی این وب سایت نمود. از زمانی که کاربر به وب سایت مراجعه میکند تا زمانی که دفترچه خود را دریافت کند، تمامی مراحل برای وی از طریق وب سایت قابل پیگیری است.

سایر تصاویر این پروژه را ببینید