خدمات ارائه شده : طراحی قالب، برنامه نویسی اختصاصی با استفاده از Asp.net

تاریخ تحویل: اسفند ماه ۱۳۹۵

مشاهده وب سایت : www.tamin162.ir

تصویر مانیتور تصویر بنر

طراحی وب سایت کارگزاری 162 سازمان بیمه تامین اجتماعی

معرفی وب سایت

کارگزاری 162 سازمان بیمه تامین اجتماعی در شیراز به جهت سهولت مراجعه کنندگان در فرایند ثبت نام انواع بیمه های تامین اجتماعی اعم از بیمه مشاغل آزاد، بیمه اختیاری و غیره اقدام به طراحی  این وب سایت نموده است.

تمامی مراحل دریافت دفترچه از زمان مراجعه کاربران به وب سایت کارگزاری 162 بیمه تامین اجتماعی تا زمان دریافت دفترچه، از طریق وب سایت قابل پیگیری است.

سایر تصاویر این پروژه را ببینید