خدمات ارائه شده : طراحی قالب، برنامه نویسی اختصاصی

تاریخ تحویل: اردیبهشت ماه ۹۲

مشاهده وب سایت : www.novinazmoon.org

تصویر مانیتور تصویر بنر

طراحی وب سایت آموزشگاه مجازی نوین

معرفی وب سایت

وب سایت آموزشگاه مجازی نوین در زمینه برگزاری انواع دوره های آموزشی به صورت مجازی (اکثرا در زمینه مهندسی) و صدور گواهینامه آموزشی فعالیت می کند. با توجه به گذشت سه سال از طراحی اولیه این وب سایت نیاز به ریدازاین وب سایت تقریبا محسوس هست که امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم ریدیزاین این وب سایت را استارت بزنیم. 

سایر تصاویر این پروژه را ببینید