وبلاگ

هفته کتاب و کتابخوانی مبارک

آمار سرانه مطالعه ایران خیلی پائینه (تقریبا ۲ تا ۷ دقیقه در روز) در حالی که این آمار در کشور ژاپن به ۹۰ دقیقه هم می رسه!

  • ۱۳۹۷/۰۸/۲۶