واگذاری طراحی وب سایت فروشگاه اینترنتی تجهیزات پزشکی رهیافت طب به وبنوتک

طراحی وب سایت و بهینه سازی وب سایت فروشگاه اینترنتی تجهیزات پزشکی رهیافت طب با جدیدترین تکنیک های طراحی وب سایت به وبنوتک واگذار شد


طراحی وب سایت و بهینه سازی وب سایت فروشگاه اینترنتی تجهیزات پزشکی رهیافت طب با جدیدترین تکنیک های طراحی وب سایت به وبنوتک واگذار شد تا وبنوتک با طراحی وب سایت اصولی و منطبق با آخرین استانداردهای گوگل بتواند فعالیت این مجموعه را در حوزه آنلاین گسترش دهد.

تجهیزات پزشکی رهیافت طب در زمینه فروش تجهیزات پزشکی و چشم پزشکی در شهر شیراز فعالیت می کند.

وبنوتک متعهد گردید ظرف مدت 15 روز طراحی وب سایت در شیراز و برنامه نویسی فروشگاه اینترنتی رهیافت طب را بر اساس آخرین تکنیک های طراحی وب سایت، پیاده سازی نماید.


۱۳۶
۱۳۹۷/۰۱/۲۷

سایر پست های اخبار وبنوتک

روز مهندس مبارک

روز مهندس مبارک

طراحی وب سایت ماهنامه آوای فارس در شیراز به وبنوتک واگذار گردید

طراحی وب سایت ماهنامه آوای فارس در شیراز به وبنوتک واگذار گردید

واگذاری طراحی وب سایت برگردون به وبنوتک

واگذاری طراحی وب سایت برگردون به وبنوتک